Oznam o zmene organizácie dopravy

Bližšie info viď. v prílohe