Menu

Obec Hubice
ObecHubice

POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA STRAVU OD SEPTEMBRA 2021

POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA STRAVU OD SEPTEMBRA 2021 1

Vzhľadom na zmenu zákonnej úpravy poskytovania dotácie na stravu (Zákon č. 544/2010 Z.z.) od 01.8.2021 dochádza k zmene poskytovania dotácie. Mení sa:
1. maximálna výška príspevku zo sumy 1,20 Eur za odobratú stravu na 1,30 Eur za odobratú stravu,
2. okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť dotáciu.

Od augusta je možné poskytnúť dotáciu na:

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (Zákon o dani z príjmu). Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

Podľa vyššie uvedených skutočností dotácia na stravu bude žiadaná:

  • na deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a:
  1. do 31.12.2021 nedovŕšia 6 rokov veku. Ich rodičia nemusia predkladať na obecný úrad Čestné vyhlásenie o neuplatnení nárok a sumu daňového zvýhodnenia. Za obdobie od septembra do decembra 2021 majú nárok na dotáciu vo výške 1,30 Eur.
  2. do 31.12.2021 dovŕšia 6 rokov veku a rodičia predložia na obecný úrad Čestné vyhlásenie o neuplatnení nárok a sumu daňového zvýhodnenia.  Za obdobie do dovŕšenia 6 rokov veku bude podaná žiadosť o dotáciu aj bez predloženia Čestného vyhlásenia (napr. dátum narodenia 15.10.2015 – nárok na dotáciu vzniká za mesiac 9/2021)
  • na žiakov ZŠ, ktorých rodičia  predložia na obecný úrad Čestné vyhlásenie o neuplatnení nárok a sumu daňového zvýhodnenia.

Nárok na daňový bonus vo výške 39,47 Eur si môže daňovník uplatniť ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Daňový bonus sa v tejto sume uplatňuje prvýkrát za mesiac júl 2021 a poslednýkrát za december 2021.

Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa (od 6 do 15 rokov) a poskytuje sa na dieťa dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu nemajú nárok ani na základný daňový bonus v sume 23,22 Eur.

Lehota na predloženia Čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia je do 6.8.2021, vrátane.

Prílohy

Čestné vyhlásenie

čestné vyhlásenie (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,04 kB

Info

INFO pre žiadateľov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 42,78 kB
Dátum vloženia: 4. 8. 2021 11:23
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 8. 2021 11:43

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store