Menu

Obec Hubice
ObecHubice

Čo treba vedieť - o ohlásení drobnej stavby

Čo treba vedieť - o ohlásení drobnej stavby

Dobrý deň prajem, chcela by som poprosiť obyvateľov, FO aj PO aby si splnili svoju ohlasovaciu povinnosť voči drobným stavbám na vlastných pozemkoch, pripájam definíciu drobnej stavby aby bolo zrejme čo je povinnosťou na ohlásenie.

Upozornenie

Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia
stavebného úradu, že proti uskutočneniu nemá námietky. (§ 57 ods. 2).

Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2)

• pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu sa k hlavnej stavbe a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
• pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných
zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6m,
šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
• pri pozemných stavbách elektronických komunikačných sietí ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
• pri výmere alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách
elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Drobné stavby (§ 139b ods. 6 až 8) sú stavby, ktoré
• majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre
stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na
individuálnu rekreáciu)
• Nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,
napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby
na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne
bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m
napríklad pivnice, žumpy.
Za drobné stavby sa považujú aj
• stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby
a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad
sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
• oplotenie
• prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých
stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete
a kanalizáciu hlavnej stavby,
• nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné
pozemky, priepusty a pod.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín stavby pre
civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu
a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív,
skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby
prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní
tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

 

Ak si svoju povinnosť splníte pri stavbách, ktoré sú už na pozemku bez ohlásenia do 31.12.2021 Stavebný úrad stavby nebude považovať za priestupok. Pri akýchkoľvek  nejasnostiach nás neváhajte kontaktovať. Kontaktné údaje ako aj príslušné tlačivá sú na webovej stránke obce.

 

 

Mária Horváthová

Starostka obce Hubice

 

Dátum vloženia: 7. 10. 2021 13:11
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 10. 2021 13:14

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7
1
8 9
2
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
2
24 25
26 27 28 29 1 2 3

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store