RSS
Obec Hubice
ObecHubice

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp 1

Povinnosti občanov podľa VZN obce Hubice 1/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencií na území obce Hubice.

§4 Preukazovanie zneškodňovania odpadových vôd

(1)Na preukazovanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy každý užívateľ žumpy predloží vyplnené hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, v znení podľa prílohy č. 1 tohto VZN, s doplnením kópie dokladu potvrdzujúcim vývoz obsahu žumpy osobou na to oprávnenou. (2) Doklady podľa odseku 1 je potrebné predložiť 1 x ročne, najneskôr do 31.mája za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, a to na Obecný úrad Hubice.

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah122_5.pdf&original=VZN%2012020.pdf

Dátum vloženia: 9. 5. 2022 14:34
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 5. 2022 14:46

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store