Menu

Obec Hubice
ObecHubice

Poplatok za komunálny odpad 2023

Poplatok za komunálny odpad 2023 1

Poplatok za KO treba zaplatiť do 28.02.2023, nakoľko každý občan obdrží od OcÚ nové platné nálepky podľa počtu zaplatených smetných nádob. Mesačný vývoz sa týka tých občanov, ktorí sa dopredu prihlásili na obecnom úrade. (Lehota bola do 22.12.2022)

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2023 sa uskutoční každý druhý piatok v ranných hodinách. Pri mesačnom vývoze to bude vždy prvý piatok, na ktorý vychádza vyvoz podľa harmonogramu.
POZOR - ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU!

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu:
- 110 €/120 lit. smetná /kuka/ nádoba – dvojtýždňový vývoz
- 220 €/240 lit. smetná /kuka/ nádoba – dvojtýždňový vývoz

- 70 €/120 lit. smetná/kuka/nádoba – mesačný vývoz

Úľavy:

- 55 €/120 lit. smetná /kuka/ nádoba – mesačný vývoz - pre samostatne žijúcich dôchodcov, držiteľov ZŤP,...
 

Tento poplatok treba zaplatiť do 28.02.2023, nakoľko každý občan obdrží od OcÚ nové platné nálepky podľa počtu zaplatených smetných nádob. Máte možnosť poplatok zaplatiť zvlášť za 1.(do 28.02.) a za 2.polrok (do 31.07.). Tieto nálepky treba nalepiť na smetné nádoby. Po tomto termíne, pokiaľ nebude smetná nádoba označená platnou nálepkou na viditeľnom mieste, odvoz Vášho odpadu nebude zabezpečený.
Poplatok môžete zaplatiť v hotovosti do pokladne OcÚ alebo prevodom na bankový účet obce:

SK95 5600 0000 0084 5888 9004, VS: číslo domu. Nálepky si budete môcť prevziať na obecnom úrade  až po uhradení poplatku. 

Dátum vloženia: 24. 2. 2023 10:11
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 2. 2023 10:14

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store