RSS
Obec Hubice
ObecHubice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 4. 2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Hubice

DOMOV Slovakia, a.s.

3. 7. 2020

Dodatok-k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/39

Neuvedené

Obec Hubice

Ministerstvo životného prostredia SR

16. 7. 2020

Dodatok č. N2020020504D02

N2200205004D02

Neuvedené

Obec Hubice

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

23. 7. 2020

Záložná zmluva č. 200/143/2020

200/143/2020

Neuvedené

Obec Hubice

DOMOV Slovakia, a.s.

23. 7. 2020

obec

200/147/2020

Neuvedené

Obec Hubice

DOMOV Slovakia, a.s.

24. 7. 2020

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

1

50,00 EUR

Obec Hubice

Občianske združenie DOGAZYL, 932 01 Veľký Meder

29. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0042-PRB/2020

225 820,00 EUR

Obec Hubice

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

29. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0043-PRB/2020

18 120,00 EUR

Obec Hubice

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

17. 8. 2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

2

230,00 EUR

Obec Hubice

EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava

21. 9. 2020

Dodatok č. N20200205004D03

Dodatok č. N20200205004D03

Neuvedené

Obec Hubice

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

29. 9. 2020

Zmluva o spolupráci

3

Neuvedené

Obec Hubice

Boni Fructi, spol. s.r.o.

30. 9. 2020

Poistná zmluva

8093263042

285,54 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

6. 10. 2020

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Hubice

Ministerstvo životného prostredia SR

14. 10. 2020

Dohoda

20/04/010/51

Neuvedené

Obec Hubice

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

20. 10. 2020

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

4,00 EUR

Obec Hubice

Spoločný obecný úrad

30. 10. 2020

Zmluva o dielo

10

4 200,00 EUR

Obec Hubice

YAMAN architekti s.r.o., Pomlejská 456/17, 931 01 Šamorín

2. 11. 2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

Zmluva č.: 20110102

Neuvedené

Fidelity Trade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava

Obec Hubice

2. 11. 2020

Zmluva o dielo

4

Neuvedené

Ing.arch. Alžbeta SOPIROVÁ, PhD., Jégého 19, 82108 Bratislava

Obec Hubice

18. 11. 2020

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0602201913

ZSE0602201913

Neuvedené

Obec Hubice

Envi - Pak a.s.

19. 11. 2020

Kúpna zmluva

201298-1718500006-ZoS-KZ_P_TS

100,00 EUR sto Euro

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Hubice

24. 11. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

201345-1718500006-ZoS-VB

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Hubice

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Hubice

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

1. 12. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

5

300,00 EUR

Štefan Sihelník

Obec Hubice

1. 12. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

6

300,00 EUR

Štefan Sihelník

Obec Hubice

8. 12. 2020

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Hubice

DOMOV Slovakia, a.s.

15. 12. 2020

Dodatok č. N20200205004D04

Dodatok č. N20200205004D04

Neuvedené

Obec Hubice

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

15. 12. 2020

Dodatok č. 4/2021

Dodatok č. 4/2021

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., 91250 Trenčín

Obec Hubice

15. 12. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

2/1000155183

Neuvedené

Obec Hubice

Západoslov.vodár.spoločn., 94060 Nitra

17. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

7

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Obec Hubice

Mgr. Lajos Mészáros, PhD., advokát, Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda

18. 12. 2020

Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k stavbe "12 b. j. Hubice"

Dodatok č. 3

Neuvedené

Obec Hubice

DOMOV Slovakia, a.s.

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

1

Neuvedené

Mesto Šamorín, 93101 Šamorín

Obec Hubice

1. 2. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

2

Neuvedené

Mesto Šamorín, 93101 Šamorín

Obec Hubice

2. 2. 2021

Zmluva o zabezpečení odvozu biologického kontaminovaného odpadu

3

2,50 EUR dve eurá a päťdesiat centov

Obec Hubice

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

2. 2. 2021

Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky

4

47,88 EUR

Obec Hubice

Dominik Maskaľ

4. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

5

Neuvedené

Obec Hubice

Obec Rohovce

24. 2. 2021

Zmluva o výpožičke

2021/10-008

Neuvedené

Obec Hubice

Ministerstvo vnútra SR, 81272 Bratislava

1. 3. 2021

Poistná zmluva

700788550

1 454,29 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

1. 3. 2021

Poistná zmluva

8019390061

50,87 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

2. 3. 2021

Poistná zmluva

8019390064

27,46 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

5. 3. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409698017

Neuvedené

Obec Hubice

ZSE Energia, a.s., 81000 Bratislava

8. 3. 2021

Poistná zmluva

700788551

300,07 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

6

Neuvedené

Obec Hubice

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

15. 3. 2021

Dodatok k poistnej zmluve

1

75,02 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

16. 3. 2021

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3

Neuvedené

Obec Hubice

Ministerstvo životného prostredia SR

16. 3. 2021

Dodatok k poistnej zmluve

1

27,46 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

16. 3. 2021

Dodatok k poistnej zmluve

1

50,87 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

25. 3. 2021

Poistka

2110007474

141,81 EUR

PREMIUM Insurance Company Limited

Obec Hubice

12. 4. 2021

Poistka

700788930

304,83 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hubice

16. 4. 2021

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/39/225

94 284,08 EUR

Obec Hubice

Ministerstvo životného prostredia SR

26. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21170018

7

600,00 EUR

Obec Hubice

Nadácia ZSE

27. 4. 2021

Dodatok

1

Neuvedené

Obec Rohovce

Obec Hubice

7. 5. 2021

Dodatok 1

1

10,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen.M.R.Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok

Obec Hubice

11. 5. 2021

Dodatok 2

2

Neuvedené

SLOVES

Obec Hubice

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva 521006

5 000,00 EUR Päťtisíc

Obec Hubice

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/2021/ZoNFP

21/2021/ZoNFP

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

Obec Hubice

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 01 Banská Bystrica

20. 5. 2021

Licenčná zmluva

8

215,00 EUR Dvestopätnásť

Obec Hubice

TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

27. 5. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA -16-05-2021-Sk

Neuvedené

Obec Hubice

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

24. 6. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-794925188267

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava

Obec Hubice

24. 6. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-794925187615

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava

Obec Hubice

25. 6. 2021

Záložná zmluva

0042-PRB/2020/Z

645 200,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Hubice

2. 7. 2021

Memorandum o spolupráci

M1

Neuvedené

Padus avium s.r.o.

Obec Hubice

13. 7. 2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

5200394579

25,00 EUR

Obec Hubice

innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice

2. 8. 2021

Zmluva o dielo

11

3 280,00 EUR

Obec Hubice

YAMAN architekti s.r.o., Pomlejská 456/17, 931 01 Šamorín

11. 8. 2021

Zmluva o prenájme dopravných značiek a dopravných zariadení

P-08-01/21

Neuvedené

Obec Hubice

SIGNATECH spol. s r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá

18. 8. 2021

Dodatok č. 1

U2178/2017

175,00 EUR

Obec Hubice

MADE spol. s.r.o, 974 01 Banská Bystrica

20. 8. 2021

Zmluva o práve používania Služby ELWIS

9

Neuvedené

Obec Hubice

JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15/A, 81108 Bratislava

20. 8. 2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

10

Neuvedené

Obec Hubice

JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15/A, 81108 Bratislava

31. 8. 2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

12

Neuvedené

Obec Hubice

innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice

13. 9. 2021

Zmluva o spolupráci

13

Neuvedené

Obec Hubice

Boni Fructi, spol. s.r.o.

22. 9. 2021

Skupinové úrazové poistenie pre školy

14

42,80 EUR

Obec Hubice

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

23. 9. 2021

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

15

Neuvedené

Obec Hubice

Občianske združenie DOGAZYL, 932 01 Veľký Meder

23. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

16

Neuvedené

Obec Hubice

MAXNETWORK s.r.o., 92522 Veľké Úľany

7. 10. 2021

Dodatok k zmluve o spolupráci č. N202000205004

N20200205004D05

Neuvedené

Obec Hubice

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

18. 10. 2021

Zmluva o odbornej výchovno-vzdelávacej činnosti a o vzájomnej spolupráci

17

Neuvedené

Deszkás Jozef

Obec Hubice

25. 11. 2021

Zmluva o dielo

KB-010/2021

300,00 EUR tristo bez DPH

DesigNet s.r.o., Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda

Obec Hubice

25. 11. 2021

Mandátna zmluva

MBK-033/2021

30,00 EUR tridsať bez DPH

DesigNet s.r.o., Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda

Obec Hubice

30. 11. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

18

100,00 EUR sto

Presstige, s.r.o.

Obec Hubice

2. 12. 2021

Dohoda č. 21/04/010/23

19

Neuvedené

Obec Hubice

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

7. 12. 2021

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

21111201

302,40 EUR

Obec Hubice

Fidelity Trade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava

22. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

300,00 EUR tristo

Obec Hubice

Mgr. Lajos Mészáros, PhD., advokát, Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda

22. 12. 2021

Dodatok č. 2/2021

2/2021

Neuvedené

Hajnalka Johancsiková

Obec Hubice

3. 1. 2022

Servisná zmluva č. SZ2022/169

2022/169

Neuvedené

Obec Hubice

AGROTRADE GROUP, sol. s r.o., Šafáriková 124, 048 01 Rožňava

20. 1. 2022

Zmluva o bežnom účte

1

Neuvedené

Obec Hubice

Prima banka Slovensko, a.s.

21. 1. 2022

Dodatok č. 5/2022

Dodatok č. 5/2022

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., 91250 Trenčín

Obec Hubice

25. 1. 2022

Zamestnávateľská zmluva

00305448TTT520

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Hubice

28. 1. 2022

Zmluva o zabezpečovaní vývozu a likvidácie OV zo žúmp č. 3/2022

3/2022

65,00 EUR

Fekis s.r.o.

Obec Hubice

1. 2. 2022

Mandátna zmluva

2/2022

200,00 EUR

Ing. Benjamín Baráth

Obec Hubice

25. 2. 2022

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu

22010701

Neuvedené

Obec Hubice

Fidelity Trade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava

25. 2. 2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/53575/001

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Hubice

16. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

CRZ-246-02-2022-SK

Neuvedené

Obec Hubice

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

12. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2217009

22170099

800,00 EUR Osemsto

Obec Hubice

Nadácia ZSE

2. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

522005

5 000,00 EUR Päťtisíc

Obec Hubice

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2022/OBC/R/K/DS/0088

500,00 EUR Päťsto

Obec Hubice

Trnavský samosprávny kraj

19. 5. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

4/2022

1,00 EUR

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Hubice

24. 5. 2022

Zmluva o bežnom účte

5/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hubice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store