O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Výberové konanie

Obec Hubice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta ekonóm-účtovník.

 

Podrobnosti viď. v prílohe.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: referent stavebného úradu - Obec Dunajksá Lužná

Bližšie informácie viď v prílohe.

Deň obce Hubice

Obecné zastupiteľstvo Vás pozýva 27. augusta 2016 na športové ihrisko Hubice.

 

Program: viď. v prílohe

Informácia o začatom správnom konaní obce Hubice

Informácia o začatom správnom konaní obce Hubice v katastrálnom území Hubice č.j.: 239/2016.

 

Viď. v prílohe.