Menu

Obec Hubice
ObecHubice

Farnosť

hubice farnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Patrocínium: Navštívenia Panny Márie
  • Vznik: prvá polovica 13. storočia
  • Poloha: pri ceste uprostred obce
  • Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane

História

Tehlový kostolík postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia ako v tej dobe pomerne typické jednolodie s kvadrtickou svätyňou (apsidou). Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1390. 
V roku 1449 bol prestavaný v gotickom slohu. V rámci prestavby bol kostolík znova zaklenutý a steny presbytéria boli zosilnené vonkajšími opornými piliermi a zo severnej strany bola k nemu pristavaná sakristia. V tomto období bol osadený aj jednoduchý gotický portál na južnej strane lode.
Ďalšími úpravami prešiel v 17. storočí a v nasledujúcom období bol viackrát opravovaný, v prípade veže to bolo aj v 19. storočí. Posledná oprava sa uskutočnila v rokoch 1976 - 78.   

Zaujímavosti

- Kostolík si aj napriek viacerým prestavbám zachoval pôvodnú románsku dispozíciu s obdĺžnikovou loďou a kvadratickým presbytériom.
- Na východnom štíte lode sa zachoval pôvodný kamenný kríž z neskororománskeho obdobia. K ďalším stredovekých stavebným prvkom patria gotický kamenný portál, valená klenba v presbytériu i krížová klenba v sakristii.
- Okno na východnej strane presbytéria je zamurované, naznačené len v omietke.
- Na južnej strane presbytéria je odkrytý fragment maliarskej výzdoby. Tá bola zatretá počas poslednej opravy.
- Románske kostolíky stoja aj v susednom Mierove a Štvrtku na Ostrove.

Súčasný stav

Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod farnosť v Zlatých Klasoch (kontakt: 031/569 24 72) je v relatívne dobrom stave. Stavbe i veriacim ale komplikuje život dažďová voda, ktorá opakovane zaplavuje kostolík, keďže jeho podlaha je v súčasnosti už niekoľko desiatok centimetrov pod úrovňou cesty a chodníka. Opravu potrebuje aj malý organ. Farnosť však na ňu nemá dosť peňazí. Kostolík sme navštívili v lete 2006, apríli 2009 a septembri 2012.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku striedavo v sobotu o 18.00 hod. alebo v nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie

Obec Hubice (maď. Gomba) sa nachádza cca 14 km severne od Šamorína. Kostolík je neprehliadnuteľný, stojí v strede obci hneď pri hlavnej ceste smerom na Sládkovičovo.
GPS: 48.096286331, 17.397491634

Literatúra

  • Reško, A.: Hubice. Zemianske sídlo. Malá vlastivedná knižnica č. 129. Komárno, Vydavateľstvo KT 1999.
  • Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
  • Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
  • Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A94).

zdroj: apsida.skcommons.wikimedia.org

kostol hubicehubice kostol 2hubice kostol 3

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store