Menu

Obec Hubice
ObecHubice

Aktuality

Zobrazené 271-300 z 364
Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov  1

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov

Dátum: 20. 1. 2021

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) do odvolania, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

Zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy

Dátum: 14. 1. 2021

Na základe VZN obce Hubice č. 1/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, týmto oznamujeme, že občania, ktorí vlastnia vodotesnú žumpu a chcú si to dať vyprázdniť, túto
skutočnosť musia nahlásiť na obecný úrad. Na úrade dostanú evidenčnú kartu, s ktorou potom môžu objednať vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd u osoby, ktorá je na to oprávnená (fekálisti).

Oznámenie - poplatok za komunálny odpad

Dátum: 14. 1. 2021

Oznamujeme Vám, že odvoz komunálneho odpadu v roku 2021 sa uskutoční každý druhý piatok v ranných hodinách. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu:
• 79,99 €/120 lit. smetná /kuka/ nádoba
• 159,99 €/240 lit. smetná /kuka/ nádoba
Tento poplatok treba zaplatiť do 28.02.2021, nakoľko každý občan obdrží od OcÚ nové platné nálepky podľa počtu zaplatených smetných nádob. Máte možnosť poplatok zaplatiť zvlášť za 1.(do 28.02.) a za 2.polrok (do 31.07.). Tieto nálepky treba nalepiť na smetné nádoby. Po tomto termíne, pokiaľ nebude smetná nádoba označená platnou nálepkou na viditeľnom mieste, odvoz Vášho odpadu nebude zabezpečený.
Platenie poplatku osobne na obecnom úrade len po ukončení zákazu vychádzania. SK2702000000000019226122, VS: číslo domu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Dátum: 7. 1. 2021

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára. Týka sa to tých majiteľov, ktorí v roku 2020 kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť.

Zber vianočných stromčekov

Dátum: 7. 1. 2021

Dňa 11.01.2021 (pondelok) od 08:00 hod. sa uskutoční zber vianočných stromčekov. Stromčeky treba kompletne zbaviť ozdôb, vykladať na viditeľné miesto už v skorých ranných hodinách.
Vopred ďakujeme za spoluprácu pri zbere.

Obecný úrad pre verejnosť zatvorený

Dátum: 7. 1. 2021

Oznamujeme verejnosti, že do odvolania bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený.
Komunikácia s úradom bude prebiehať výlučne cez slovensko.sk, email (hubice@hubice.sk), poštou alebo telefonicky (031/5693508).
Za pochopenie ďakujeme.

Predĺženie prevádzkového režimu 1

Predĺženie prevádzkového režimu

Dátum: 6. 1. 2021

- predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 08.01.2021 - 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

Upozornenie na podvodníkov

Upozornenie na podvodníkov

Dátum: 21. 12. 2020

V súvislosti s ochorením Covid 19 polícia upozorňuje našu staršiu generáciu na podvodníkov.
Upozorňujeme seniorov a osamelo žijúcich občanov, aby vzhľadom na terajšiu situáciu Covid 19, boli opatrní, voči neznámym osobám, ktorí ich oslovia pod zámienkou, že rodinní príslušníci oslovených osôb potrebujú finančné prostriedky na zdravotné účely.
Prosíme Vás, pokiaľ zistíte pohyb podozrivých osôb na území obce, volajte číslo 158.

Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Dátum: 16. 12. 2020

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 23.12.2020 do 05.01.2021 (vrátane) z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Dátum: 14. 12. 2020

Oznamujeme Vám, že odvoz komunálneho odpadu namiesto 01.01.2021 sa uskutoční 31.12.2020 (štvrtok).

Dotazník - Marius Pedersen a.s.

Dátum: 10. 12. 2020

Vyplnený dotazník poprosíme poslať mailom na hubice@hubice.sk do 14.12.2020 (vrátane).
Ďakujeme.

Obecný úrad zatvorený

Dátum: 4. 12. 2020

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 4.12. 2020 do 11.12.2020 z dôvodu karantény zatvorený.

Mikuláš a jeho pomocníci

Kedy príde Mikuláš?

Dátum: 3. 12. 2020

Samospráva a obecné zastupiteľstvo by chceli aj tento rok prekvapiť hubické deti
(1-13 rokov), vzhľadom na aktuálnu situáciu trochu neobvyklým spôsobom.
Mikuláš s balíkom osobne navštívi domov každého dieťaťa v sobotu v popoludňajších hodinách.

Predĺženie prevádzkového režimu 1

Predĺženie prevádzkového režimu

Dátum: 3. 12. 2020

Na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch Slovak Lines.
07.12.2020 – 07.01.2021

Cestovný poriadok 1

Cestovný poriadok

Dátum: 30. 11. 2020

Zmeny cestovných poriadkov od 13.12.2020

slovak lines

Predĺženie prevádzkového režimu

Dátum: 26. 11. 2020

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 30.11.2020 – 04.12.2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19.

3. kolo testovania - COVID-19

Dátum: 20. 11. 2020

Ústredný krízový štáb schválil dobrovoľné tretie kolo testovania v našej obci, ktoré bude prebiehať v sobotu, 21. novembra od 8,00 do 20,00 hodiny pri kultúrnom dome, Hubice č. 28. 1. prestávka bude od 12:00 hod. do 12:45 hod a 2. prestávka bude od 17:00 hod. do 17:30 hod. Posledný odber sa uskutoční o 19:30 hod.
Pri vstupe sa bude treba preukázať občianskym preukazom. Deti od 10 do 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu a deti bez občianskeho preukazu sa musia preukázať preukazom poistenca.
Žiadame Vás o dodržanie smerových označení pre hladký priebeh a zamedzenie komplikácii. Ďakujeme za zodpovedný prístup.

Predĺženie prevádzkového režimu 1

Predĺženie prevádzkového režimu

Dátum: 18. 11. 2020

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 09.11.2020 – 13.11.2020 a 16.11.2020, 18.11.2020 – 20.11.2020 a 23.11.2020 – 27.11.2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19.

Uzávierka premávky na cestách II/503, III/1375, III/1377, III/1379, III/1380, III/1382, III/1383

Dátum: 13. 11. 2020

Uzávierka premávky na cestách II/503, III/1375, III/1377, III/1379, III/1380, III/1382, III/1383 z dôvodu uskutočnenia stavby: Oprava povrchov vozovky ciest II a III. triedy po skončení výstavby R7 v okrese Dunajská Streda v termíne od 10.11.2020 do 18.12.2020 počas vídendov.

Oznámenie

Dátum: 10. 11. 2020

OZNAMUJEME VÁM, ŽE OBECNÝ ÚRAD V HUBICIACH BUDE DŇA 16.11.2020 ZATVORENÝ Z DÔVODU ČERPANIA DOVOLENKY.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Predĺženie prázdninového režimu 1

Predĺženie prázdninového režimu

Dátum: 6. 11. 2020

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 09.11.2020 – 13.11.2020 a 16.11.2020, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19.

Informácia COVID-19

Dátum: 6. 11. 2020

leták COVID-19

Informácie o druhom kole testovania COVID-19

Dátum: 5. 11. 2020

Informácie o druhom kole testovania COVID-19

Obec Hubice Vám týmto oznamuje, že pre testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude realizovať v sobotu 7. novembra a to v kultúrnom dome, od 8.00 do 20.00 hodiny. Prestávka v testovaní je v časoch 12.00 -13.00 a 17.00 -17.30, posledný odber sa uskutoční o 19.30 h.
Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca pre detí od 10 rokov.
Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom!
Prosíme Vás o trpezlivosť.
Ďakujeme za zodpovedný prístup.

Mária Horváthová
starostka obceOpatrovateľská služba

Dátum: 30. 10. 2020

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
- Krízový plán
- Pandemicky plán

Nádoby na kuchynský odpad

Dátum: 29. 10. 2020

V našej obci boli rozmiestnené nádoby na ukladanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Nádoby sú aktuálne umiestnené na týchto miestach:
- pri BD č. 11
- pri BD č 27
- pri BD č. 86-87
- pri BD č. 347
Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob: 1x do týždňa.

Celoplošné testovanie COVID-19

Dátum: 29. 10. 2020

V našej obci bude testovanie prebiehať v sobotu, 31. októbra od 7,00 do 22,00 hodiny. Posledný odber o 21:30 hod. Obedová prestávka bude od 12,00 do 13,00 hodiny. Každé odberné miesto musí mať samostatný vchod a samostatný východ pre plynulý, jednosmerný pohyb osôb. V našej obci bude zriadené jedno odberné miesto, a to:
- pri kultúrnom dome, Hubice č. 28.
Žiadame Vás o dodržanie smerových označení pre hladký priebeh a zamedzenie komplikácii.
Aktuálne sa poradie testovania doporučuje podľa určeného poradia obyvateľov, podľa abecedného zoznamu priezvisk. V prípade, že v rodine sú rôzne priezviská, rodiny môžu prichádzať na testovanie spolu. Pri vstupe sa bude treba preukázať občianskym preukazom. Deti od 10 do 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu a deti bez občianskeho preukazu sa musia preukázať preukazom poistenca. Odporúčame si priniesť vlastné pero.
Ďakujeme za zodpovedný prístup.

Obmedzenie autobusovej dopravy

Dátum: 28. 10. 2020

Trnavský samosprávny kraj Vás informuje, že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.
Ďalej v prílohe sú uvedené zmeny prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s., z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19.

Celoplošné testovanie na COVID-19

Dátum: 27. 10. 2020

Podľa aktuálneho nariadenia 1.kolo celoplošného testovania v obci sa uskutoční v sobotu (31.10.2020). Odberné miesto sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzať v kultúrnom dome/pri kultúrnom dome. Všetky informácie budeme priebežne aktualizovať. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 07:00 - 12:00 a od 13:00 - 22:00. Pri vstupe sa bude treba preukázať občianskym preukazom. Deti od 10 do 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu a deti bez občianskeho preukazu sa musia preukázať preukazom poistenca.

Plošné testovanie

Dátum: 26. 10. 2020

Samospráva obce hľadá dobrovoľníkov na pomocné práce - administratívne alebo zdravotnícke. Prihlásiť sa môžete telefonicky počas stránkových hodín obecného úradu na tel.č.: 031/5693508 alebo na e-mailovej adrese hubice@hubice.sk
Ďakujeme!
Záujemcovia zo strany zdravotníkov v prípade ich záujmu sa musia bezpodmienečne zaregistrovať na webovej stránke https://spolocnazodpovednost.sk/registrovat
Ďalej obec plánuje vytvoriť odberné miesto vonku, a preto by sme potrebovali zapožičať ohrievače (viď. foto), ktoré by pomohli v prípade chladného počasia. Vopred Vám ďakujeme.

Zákaz vychádzania

Dátum: 26. 10. 2020

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 je vychádzanie mimo svojich obydlí obmedzené!
Na základe významne zhoršujúcej epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.

Zobrazené 271-300 z 364

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store